Дағдарысқа қарсы бағдарлама

«Бәйтерек девелопмент» АҚ Алматы қаласы «Тау Самал» ТК және «Солнечный квартал» ТК орналасқан жылжымайтын мүлік нысандарын сату туралы хабарлайды.

«Бәйтерек девелопмент» АҚ арадағы делдалсыз жылжымайтын мүлікті өткізеді.

«Тау Самал» тұрғын үй кешеніне кіретін жылжымайтын мүлік нысандарын өткіземіз  

Орналасқан мекенжайы:  Алматы қ., «Әуезов ауданы, Навои көшесі

№ үйлер 1 көлікорынның аумағы Көлікорын саны өткілетін 1 көлікорын бағасы (ҚҚС есебімен)
1 62а 16,8 13 793 792,16
2 66а 16,8 35 793 792,16
3 72а 16,2 68 779 658,88

Жер теліміне жапсарлас келген су жинау құрлығысының алаңы

Суреттеу Өткізілу бағасы (теңге)
Мекенжай Алматы қ, Әуезов ауданы, Науаи көшесі, 70/1 үй
60 782 400
Нысан Сумен қамтамасыз ету насостық бекеті
Жер телімінің аумағы 0,4290 га
Кадастрлік нөмір 20-312-058-745-70

«Солнечный квартал» тұрғын кешеніне кіретін жылжымайтын мүлік нысандарын өткізу

Мекенжайдың орналасуы:  Алматы қ., Бостандық ауданы, Бальзак көшесі

№ үйлер Аумағы1 көлікорны Саны көлікорны Өткізу бағасы 1                                көлікорны  (ҚҚС есебімен)
1 8/1 15,5 9 715 450,40
1 8/1 15,5 93 1 157 253,44

Нысан/дарды өткізу әулетті сатып алушының өтінішінің негізінде жасалады. Өтініш қағаз түрінде қабылданады.

Сатып алушы  жылжымайтын мүлік нысан/дарын сатып алу үшін «Бәйтерек девелопмент» АҚ Басқарма Төрағасының атына төлем көзін көрсетіп (жеке қаржы немесе несиелік қаржы) және өтінішке құжаттың көшірмесін, 3 % мөлшерде алын ала төлемді растайтын  құжат және жеке куәлік көшірмесін беруі керек.

Сатып алушы жылжымайтын мүлікті жеке қаржыға сатып алатын болса, төлем үш жұмыс күнінің ішінде  төленуі керек. Несиені рәсімдеу  арқылы жылжымайтын мүлікті сатып алу кезінде 30 күнтізбелік күн кейінге қалдыру ұсынылады. Егер сатып алушы несиені берілген мерзімде рәсімдемесе , сатып алушының өткізетін бағадан 3 % мөлшерде  алдын ала төлемі қайтарылмайды.

«Бәйтерек девелопмент» АҚ жылжымайтын мүлікті өткізудің жаңа  механизімі –жалға беріп одан әрі сатып алу.   Жылжымайтын мүлік нысан/дарын сатып алу үшін сатып алушы  «Бәйтерек девелопмент» АҚ Басқарма Төрағасының атына  жалға алу мерзімі ,кепіл төлемі және алғашқы жарна сомасын жібереді.   Әулетті жалға алушы бір жолғы кепіл  төлемі 3(үш)  айлық жалға алу  төлемін төлейді.   Әулетті  жалға алушы Қоғамның шотына бір жолғы кепіл төлемді  өтінішті тіркегеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінде төлеу керек.

Жалға алу арқылы сатып алу үшін әулетті жалға алушы алғашқы жарнасын төлеуге құқылы.   Егер алғашқы жарнаны төлейтін болса, әулетті жалға алушы жарнаның сомасын  өтінішінде көрсетіп, Қоғамның есеп шотына жарнаны  өтініш тіркелгеннен кейін 3(үш) жұмыс күні ішінде төлеуі керек.

Алғашқы жарна  мен кепіл төлемі төленгесін , Қоғам әлеуетті жалға алушымен  жалға беру арқылы сатып алу келісімшартын 5 жылға жасайды.

10 (он) және одан да көп көлік тұрағы (көлік орын) бір тулғаға бір мезгілде берілгенде, жалдау арқылы сатып алу мерзімі 10 (он) жылға дейін тағайындалуы мүмкін.

Жалға беру төлемінің бағасына Қоғамның мүліктік салық шығындары кіреді. Айсайынғы төлем мүлік салығына  және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру ставкасының сыйақы мөлшерімен есептеледі. Коммуналды төлемдер мен пайдалану қызметтері бойынша шығындар жалдау төлемі құрылымына  кірмейді және жалға алушы  өз бетімен төлейді.

Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар мемлекеттік купон бойынша орта ставка мөлшерінде тағайындалған айлық төлем сыйақы және мүлікке салық себімен есептеледі. Купонның ставкасы Қоғам Басқармасымен тоқсан сайынғы негізде бекітіледі.  

Келісімшарт бойынша қарызды мерзімінен бұрын сатып алу мен бөлшектеп беруге болады.

Кепіл төлем сатып алу арқылы жалға беру келісімшартың барлық кезеңіне  төленеді және жалға алушыға келісімшарттың мерзімі біткесін немесе келісімшарт бұзылғаннан кейін қайтарылады.

2014 жылдың 29 қазанындағы №50 «Бәйтерек девелопмент» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен, жылжымайтын мүлікті өткізу Ережелерінде толық ақпарат көрсетілген.

«Бәйтерек девелопмент» АҚ реквезиттері , БСН 081 140 011 838, ИИК ЖСК KZ5196503F0007678466   «ForteBank» АҚ , БСК IRTYKZKA, КБЕ 15, КНП 171.

Анықтамалар мына телефон бойынша: 09.00  дан 16.30 дейін +7 (7172) 769-561 Рамбердиев Керім.